Varför är HTTPS viktigt?

Det här är vad dina besökare möts av när de besöker din sida.

När du surfar till en osäker webbplats är all kommunikation mellan din dator och servern i stort sett öppen. Vem som helst kan fånga upp trafiken och se allt som händer.

När ett säkerhetscertifikat läggs till din webbplats, är anslutningen mellan din dator och webbplatsen krypterad. Ingen kan fånga upp trafiken eller se vad eller vilken data som överförs.

Det handlar inte bara om säkerhet och integritet. HTTPS har varit en rankning faktor i Googles algoritm sedan 2014. Vikten av HTTPS har fallit i glömska de senaste åren, men det är fortfarande en av de viktigaste att du har en säker webbplats.

Det är också viktigt att har ett HTTPS certifikat så att du får fullständiga referensdata i Google Analytics. GA visar inte hänvisningsdata mellan HTTP och HTTPS-webbplatser. Om du använder endast HTTP och en användare följer en länk från en HTTPS-sida till din webbplats, visar GA inte besöket som ”referral”-trafik utan kommer att visas under direkt trafik.

Vi är på väg mot att alla har HTTPS, och de flesta webbläsare visar ett “inte säkert” meddelande när användare besöker webbplatser som inte är säkra.

Om du ska flytta en webbplats till HTTPS hjälper vi dig så att allt blir rätt från början med ompekningar osv. Det är viktigt att göra rätt typ av ompekning så att du inte tappar kredibilitet och upparbetad ranking.